U Nar. nov., br. 21 od 1.3.2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija  koji stupa na snagu 2. ožujka 2021.

Ovim Pravilnikom propisano je da ako u vrijeme sastavljanja izvještaja, odnosno izjave o neaktivnosti iz ovog Pravilnika nastanu izvanredni vanjski događaji koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, neprofitne organizacije iznimno mogu predati izvještaje, odnosno izjavu o neaktivnosti nakon proteka roka iz članaka 10., 12. i 13. ovoga Pravilnika, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva financija. Prema navedenome Pravilniku, suglasnost  Ministarstvo financija daje na temelju zahtjeva neprofitne organizacije, a u suglasnosti se utvrđuje do kada se produžuje rok za predaju izvještaja, odnosno izjave o neaktivnosti iz toga Pravilnika.

Podsjećamo rok za predaju financijskih izvještaja kao i izjave o neaktivnosti za 2020. godinu je bio 1. ožujka 2021.

Natrag