U Nar. nov., br. 64/21 od 9.6.2021. objavljena su Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske javnobilježničke komore (u nastavku: Pravila) koja stupaju na snagu 10.6.2021.

Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske javnobilježničke komore uređuju se sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, pretvorbe u digitalni oblik, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskoga gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Hrvatske javnobilježničke komore te o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama.

Sastavni dio Pravila je Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Hrvatske javnobilježničke komore (Komora) koji obuhvaća sve vrste gradiva koje nastaju ili bi mogle nastati radom Komore, odnosno sve vrste gradiva kojih je Komora u posjedu.

Stupanjem na snagu Pravila prestaje vrijediti Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori (Nar. nov., br. 65/10.)

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag