U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Porez na dobit po odbitku od 1.1.2021." Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Porez na dobit po odbitku je porez kojim se oporezuju dividende, autorske naknade, kamate te prihodi od određenih usluga, koje nerezidenti ostvare u RH. Prema Zakonu o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 138/20) pravna osoba je rezident ako joj je sjedište upisano u sudski registar ili upisnik u RH ili ako se mjesto uprave ili nadzor poslovanja nalazi u RH. Prihodi odnosno dobit, koju u RH ostvare nerezidenti, podliježe oporezivanju. Na isplate naknada, koje između ostalog uključuju kamate, dividende, udjele u dobiti i autorske naknade, koje tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju, plaća se porez po odbitku, sukladno čl. 31. Zakona te čl. 49. - 51. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 1/21). Od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji primjenjuju se odredbe Zakona (čl. 31.a - 31.e) te Pravilnika (čl. 51.a - 51.b), kojima je izvršeno usklađivanje sa Direktivama Vijeća EU, koje se odnose na oporezivanje porezom po odbitku isplata kamata i autorskih naknada između povezanih društava različitih država članica, te oporezivanje dividendi i udjela u dobiti između matičnih društava i povezanih društava iz različitih država članica. Od 1.1.2021. primjenjuju se snižene stope poreza po odbitku pri isplatu dividendi inozemnim pravnim osobama (10%), kao i za oporezivanje naknada za nastupe inozemnih izvođača (10%).  

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag