U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/21 objavljen je članak "Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2021." Autorica članka je Mladenka Karačić.

Obveznici vođenja proračunskog računovodstva polugodišnje financijske izvještaje sastavljaju i predaju tijekom srpnja.

Polugodišnje financijske izvještaje do 12. srpnja 2021. predaju: JLP(R)S (razina 22), proračunski korisnici državnog proračuna (razina 11) te proračunski korisnici proračuna JLP(R)S (razine 21 i 31), a do 20. srpnja 2021.: izvanproračunski korisnici državnog proračuna (razina 41) i izvanproračunski korisnici JLP(R)S (razina 42).

Polugodišnje konsolidirane financijske izvještaje sastavljaju razdjeli državnog proračuna (razina 12) i JLP(R)S-i (razina 23). i predaju do 20. srpnja 2021.

Financijski izvještaji sastavljaju se elektronski na obrascima dokumenta u MS Excel formatu koji se preuzima s internetske stranice Ministarstva financija ili Fine.

Svi obveznici za potrebe Ministarstva financija financijske izvještaje (osim Bilješki) predaju FINA-i. Pri preuzimanju, FINA izdaje potvrdu o primitku koja je dokaz o predaji izvještaja, ali samo ako su svi potrebni obrasci popunjeni i ako su sve obvezne kontrole točne.

U članku se osim pregleda obveznika prezentiranja financijskih izvještaja, s uputama za njihovo sastavljanje daju i upute za evidentiranje nekih poslovnih događaja iz „polugodišnje okružnice“ Ministarstva financija.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag