U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Podnošenje porezne prijave obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu". Autorica članka je mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja te poljoprivrednu i šumarsku djelatnost od kojih utvrđuju dohodak temeljem poslovnih knjiga i evidencija, obvezni su utvrditi konačan obračun poslovanja za 2020. i podnijeti poreznu prijavu na Obrascu DOH, prema Zakona o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, koji su se primjenjivali tijekom 2020.

Godišnja porezna prijava (u nastavku: GPP) obrtnika i slobodnih zanimanja podnosi se najkasnije do kraja veljače 2021. za 2020. godinu na Obrascu DOH elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa ePorezna. Međutim, budući je 28.2.2021. nedjelja i neradni dan, Obrazac DOH za 2020. godinu potrebno je dostaviti najkasnije do 1.3.2021.

U odnosu na prošlu godinu, za fizičke osobe koje imaju obvezu podnošenja GPP, propisan je novi Obrazac DOH radi novih poreznih olakšica za fizičke osobe do 25 godina života te od 26 do 30 godina života, ako uz samostalnu djelatnost istovremeno ostvaruju i primici po osnovi nesamostalnog rada odnosno plaće. Stoga će se novi Obrazac DOH po prvi puta primijeniti pri podnošenju GPP za 2020.

Autorica na primjeru pojašnjava popunjavanje Obrasca DOH te obrazlaže i popratnu dokumentaciju koju su navedeni porezni obveznici dužni podnijeti uz navedeni obrazac.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: godišnja prijava poreza obrtnika godišnja porezna prijava obrtnika obrazac DOH za 2020. samostalne djelatnosti i porezna prijava

Natrag