U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/21 objavljen je članak "Podjela dobiti i pokriće gubitka za 2020. godinu". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan

U članku se obrazlažu rokovi, obveze i mogućnosti d.o.o.-a, j.d.o.o. i d.d.-a kod utvrđivanja GFI-a, podjele ostvarene dobiti i kod pokrića gubitka za 2020. godinu. Dobit ostvarena u 2020. godini se raspoređuje, a gubitak nadoknađuje, na isti način kao i za prethodnu 2019. godinu. Obvezan raspored tekuće i zadržane dobiti, te  pokriće tekućeg i prenesenog gubitka propisani su ZTD-om i ZOR-om. Osim članova društva, u ostvarenoj dobiti može sudjelovati direktor (uprava), nadzorni odbor i dr.  za vrijeme posebnih okolnosti propisani su duži rokovi za financijsko izvještavanje, ali rokovi za održavanje skupštine propisani ZTD-om nisu se promijenili. U članku su uz primjere knjiženja dani i primjeri odgovarajućih odluka ovlaštenih tijela.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag