U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "PDV pri uvozu – nove odredbe u 2021.". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Predmet oporezivanja PDV-om, sukladno  čl. 4. st. 1. toč. 4. Zakona o PDV-u, je uvoz dobara. Obračun PDV-a (i carine) prilikom uvoza dobara u nadležnosti je Carinske uprave. PDV kojeg je pri uvozu obračunala nadležna carinarnica uvoznik plaća u roku za plaćanje uvoznih davanja u skladu s carinskim propisima, odnosno u roku od 10 dana. Posljednjim je izmjenama Zakona o PDV-u proširena mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu na sva dobra neovisno o njihovoj vrsti i vrijednosti, pa je tako od 1.1.2021. moguća primjena obračunskog podmirenja PDV-a pri uvozu svih dobara za porezne obveznike koji su u sustavu PDV-a i koji mogu odbiti pretporez u cijelosti. Od 1.7.2021. ukinuto je oslobođenje pri uvozu za pošiljke male vrijednosti i počela primjena novih posebnih postupaka plaćanja PDV-a pri uvozu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag