U Nar. nov., br. 21 od 1.3.2021. objavljena je Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba, koja stupa na snagu 2. ožujka 2021.

Natrag