U Nar. nov., br. 24/21 od 10.3.2021. objavljena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2021. (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 18.3.2021., a primjenjuje se od 1.1.2021.

Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1.1.2021. u svoti od 2.558,25 kn mjesečno.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, starosne ili invalidske mirovine, kao i korisniku obiteljske mirovine nakon smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu prema ZOHBDR-u ili Zakonu o mirovinskom osiguranju, a mirovina mu je manja od najniže mirovine, određuje se najniža mirovina u svoti od 2.558,25 kn i povećava prema čl. 4. Odluke, ako ispunjava uvjet iz čl. 49. st. 4. ZOHBDR-a.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, koji je navršio životnu dob iz čl. 26. ZOHBDR-a, a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za starosnu mirovinu prema ZOHBDR-u ni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te nije stekao uvjete za neku drugu mirovinu u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti, pripada pravo na mirovinu u visini najniže mirovine, koja od 1.1.2021. iznosi 2.558,25 kn mjesečno, ako ispunjava uvjet iz čl. 49. st. 4. ZOHBDR-a.

Najniža mirovina iz čl. 1. Odluke korisnicima iz čl. 2. i 3. Odluke povećava se za 0,015% od utvrđene proračunske osnovice određene propisom kojim se utvrđuje izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske (RH) odnosno za 0,4989 kn za svaki dan sudjelovanja u obrani suvereniteta RH u borbenom sektoru, uz primjenu odgovarajućeg mirovinskog i polaznog faktora prema kojemu je mirovina određena, odnosno za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu primjenom mirovinskog i polaznog faktora iz čl. 50. i 51. ZOHBDR-a.

Natrag