U Nar. nov., br. 1 od 4. siječnja 2021. objavljena je Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom koja je stupila na snagu dana 4. siječnja 2021.

Natrag