U Nar. nov., br. 96/21 od 1.9.2021. objavljena je Odluka o prestanku važenja Odluka o kontnom planu za kreditne institucije (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 9.8.2021.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o kontnom planu za kreditne institucije (Nar. nov., br. 104/17 i 23/19).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag