U Nar. nov., br. 16/21 od 17.2.2021. objavljena je Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu danom donošenja (10.2.2021.).

U svrhu očuvanja radnih mjesta i zadržavanja u zaposlenosti osoba s invaliditetom, neutrošena sredstva novčane naknade u iznosu od 15.000.000,00 kuna koriste se za dodjelu novčane pomoći poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području jedinica lokalne samouprave: Grad Petrinja, Grad Glina, Grad Sisak, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Lekenik, Općina Sunja, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Dvor, Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Jasenovac, Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko, na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom.

Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom zaduženo je za raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava.

Natrag