U Nar. nov., br. 24/21 od 10.3.2021. objavljena je Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2021. (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 18.3.2021., a primjenjuje se od 1.1.2021.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1.1.2021. iznosi 69,81 kn.

Natrag