U Nar. nov., br. 109 od 8.10.2021. objavljena je Odluka o kriterijima za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva koja stupa na snagu 16. listopada 2021.

Ovom Odlukom određuju se kriteriji za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva iz reda predstavnika organizatora volontiranja i/ili organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva i predstavnika nezavisnih stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom na prijedlog jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za izbor i načinu izbora predstavnika i/ili predstavnica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva (»Narodne novine«, broj 90/07).

 

Natrag