U Nar. nov., br. 53 od 19.5.2021. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava koja je stupa na snagu 27. svibnja 2021.

Odlukom o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava propisuju se pravila rada Nacionalnoga klirinškog sustava (u nastavku: NKS), i to:

1. sudionici u NKS-u i uvjeti za sudjelovanje u NKS-u,

2. način izvršenja obračuna platnih transakcija u NKS-u i

3. standardizirani postupci i pravila za obradu i obračun platnih transakcija u NKS-u.

Natrag