U Nar. nov., br. 147 od 30.12.2020. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Novske koja stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Ovom Odlukom smanjena je stopa prireza porezu na dohodak i stopa poreza na potrošnju.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1%.

Natrag