U Nar. nov., br. 107 od 1.10.2021. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 koja je stupila na snagu 2. listopada 2021.

Sukladno Odluci objavljenoj u Nar. nov., br. 39/21, korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi neto iznos od 4.000,00 kuna, isplatit će se jednokratno novčano primanje pod uvjetom da dostave dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec ožujak 2021.

Ovi korisnici mirovine obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 30. studenoga 2021. (umjesto do 30. lipnja) dostaviti dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja radi isplate jednokratnog novčanog primanja.

Jednokratno novčano primanje u skladu s ovom Odlukom isplatit će se u mjesecu travnju 2021., a korisnicima iz stavka 1. ove točke i točke III. ove Odluke najkasnije u mjesecu prosincu 2021.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag