U Nar. nov., br. 23 od 5.3.2021. objavljena je Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica potresa nakon 28. prosinca 2020. godine koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovom Odlukom ovlašćuje se Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (u nastavku: Središnji državni ured) da, u ime Repub¬like Hrvatske (u nastavku: RH), zbog posljedica potresa koji su nakon 28. prosinca 2020. pogodili područje Sisačko-moslavačke županije, oslobodi od obveze plaćanja najamnine korisnike (najmoprimce) stambenih jedinica u vlasništvu RH, kojima upravlja Središnji državni ured, i to:

– u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sve korisnike (najmoprimce), osim onih na području Općine Topusko i gradova Novske i Kutine, na kojem području se oslobađaju obveze plaćanja najamnine korisnici (najmoprimci) samo onih stambenih jedinica koje su temeljem procjene ovlaštenih statičara označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) ili N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) ili PN1 (potreban detaljan pregled) ili PN2 (potrebne mjere hitne intervencije)

– u narednom razdoblju od 1. srpnja 2021. do osiguranja odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja, korisnike (najmoprimce) onih stambenih jedinica koje su na temelju procjene ovlaštenih statičara označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) ili N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) ili PN1 (potreban detaljan pregled) ili PN2 (potrebne mjere hitne intervencije).

Ovlašćuje se Središnji državni ured da, u ime RH, zbog posljedica potresa koji su nakon 28. prosinca 2020. pogodili područje Karlovačke županije, oslobodi od obveze plaćanja najamnine u razdoblju od 1. siječnja 2021. do osiguranja odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja, korisnike (najmoprimce) onih stambenih jedinica u vlasništvu RH, kojima upravlja Središnji državni ured, koje su na temelju procjene ovlaštenih statičara označene kao N1 (neuporabljivo - zbog vanjskog utjecaja) ili N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) ili PN1 (potreban detaljan pregled) ili PN2 (potrebne mjere hitne intervencije).
Središnji državni ured zadužuje se donijeti uputu za provedbu ove Odluke.

Natrag