U Nar. nov., br. 24/21 od 10.3.2021. objavljena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2021. (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 18.3.2021., a primjenjuje se od 1.1.2021.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1.1.2021. iznosi 69,81 kn.

Natrag