U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/21 objavljen je članak "Obveza podnošenja informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima (DAC6)". Autorica članka je mr. sc. Lidija Karačić

Domaći propisi koji uređuju obvezu podnošenja informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima su Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza  i Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza. Obvezi podnošenja informacija ne podliježu svi prekogranični aranžmani - prekogranične transakcije, već samo oni koji ispunjavaju kriterije za razmjenu. Te kriterije nazivamo obilježjima, koja ukazuju na mogućnost postojanja elemenata agresivnog poreznog planiranja. U članku se, osim prikaza rokova i načina dostave prekograničnih aranžmana Poreznoj upravi, detaljno opisuje pojam aranžmana, pojam prekograničnog aranžmana, pojam ispitivanja osnovne koristi, pet kategorija obilježja prema kojima se određuje podliježe li aranžman razmjeni ili ne, tko je obveznik podnošenja relevantnih informacija te izuzeće od obveze izvješćivanja na temelju instituta profesionalne tajne.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Natrag