Poštovani pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi",

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec siječanj 2022. godinu.

Kako bi Vam na vrijeme pružili sve potrebne informacije uz sastavljanje propisanih izvještaja za poduzetnike, proračune i neprofitne organizacije. i poreznih prijava za 2021., u ovom ćete broju pronaći sve teme uz navedenu problematiku. Iz ovoga broja izdvajamo:

 • Rokovi podnošenja GFI
 • Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja rezultata za 2021.
 • Sastavljanje RDG-a i bilance za 2021.
 • Bilješke uz FI za obveznike HSFI-a
 • Izvještaj o: novčanim tokovima; promjenama kapitala; ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • Obračun članarine TZ, renti, doprinosa HGK i HOK, naknada za OFKŠ
 • Prijava poreza na dobit za 2021.
 • GPP i poseban postupak utvrđivanja poreza
 • Obrazac INO-DOH
 • Članovi uprave – nova osnovica za 2021.
 • Plaće u 2022.
 • Proračunsko računovodstvo: sastavljanje FI za 2021.; uz upute MF o godišnjem financijskom izvještavanju
 • Neprofitni: obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2021.; pripreme za sastavljanje GFI
 • Obrtnici: utvrđivanje zajedničkog dohotka
 • Izuzeća od ovrhe u 2022.
 • Kolektivni ugovori u primjeni
 • Izmjena Zakona o obveznim odnosima i dr.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2022. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Nadamo se da će vam i ovaj broj FIP-a pomoći u rješavanju svakodnevnih poslovnih problema.

Sretnu i uspješnu 2022. godinu želi Vam

Vaš TEB

Natrag