U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/21 objavljen je članak "Novosti u Pravilniku o provedbi OPZ-a – porezne mjere povodom proglašene katastrofe". Autorica članka je Marica Houška

Opći porezni zakon (OPZ) u čl. 107.a definira posebne okolnosti kao događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Uslijed tih posebnih okolnosti bilo je propisano da će se poreznom obvezniku odgoditi porezna obveza ili odobriti obročna otplata, ili osloboditi plaćanja javnih davanja pod određenim uvjetima. Daljnja provedba čl. 107.a OPZ-a propisana je u Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona i to kroz devet izmjena i dopuna, koje su prikazane u ovom članku. Početkom prosinca 2020. godine, u suradnji sa nositeljem mjere, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ministarstva rada i mirovinskog sustava, donijeta je Uputa o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19), a primjena ove mjere produljena je i na siječanj 2021. donošenjem nove Upute dana 30. siječnja 2021. U članku su prikazane sve mjere iz Pravilnika.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP


Natrag