U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Novi Zakon o strancima". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Novi Zakon o strancima (Nar. nov., br. 133/20; u nastavku: Zakon) je u primjeni od 1.1.2021. Zakonom je uređen ulazak, kretanje, boravak i rada stranaca u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH). U našem pisanom izdanju časopisa posebno smo obradili odredbe Zakona koje se odnose na vize, ulazak, izlazak i rad državljanina treće zemlje u RH.

Ulazak, kretanje, boravak i rada stranaca u RH uređen je Zakonom na način da su njime preciznije uređene odredbe o ulasku, boravku i radu i zapošljavanje stranaca a posebno državljana trećih zemalja.

Zapošljavanje stranaca prema

Novopropisanim načinom zapošljavanja stranaca uvedena je obvezu poslodavca, koji namjerava zaposliti stranca državljanina treće zemlje, koji se radi zapošljavanja takvog stranca najprije mora obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) radi provođenja testa tržišta rada. Ukoliko HZZ, nakon provedenog testa tržišta rada odnosno provjere stanja u evidenciji nezaposlenih osoba, ustanovi da u RH nema raspoloživih radnika, poslodavac može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljane trećih zemalja.

Radi usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije kao i jasnijih i preciznijih određenja Zakonom je uređen ◾ institut kratkotrajne i dugotrajne vize ◾ ulazak i boravak državljana trećih zemalja u RH ◾ privremeni boravak digitalnih nomada ◾ odobravanja privremenog boravka u humanitarne svrhe ◾ zapošljavanja državljana trećih zemalja ◾ uvjeti za poslodavca radi dobivanja mišljenja HZZ-a ◾ stalni boravak za članove obitelji hrvatskog državljanina ili životnog partnera ◾ stalni boravka za pripadnike hrvatskog naroda ◾ stjecanje stalnog boravka za maloljetno dijete stjecanje dugotrajnog boravišta ◾ ponovno stjecanje dugotrajnog boravišta kao i prekršajne odredbe.

Zbog množine izmjena posebno smo obradili institut viza, ulazak, izlazak i rad državljanina treće zemlje u RH, privremeni boravak digitalnih nomada, zapošljavanje državljana trećih zemalja, test tržišta rada kao i dozvolu za boravak i rad za sezonski rad.

O svemu navedenim opširnije pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: stranac digitalni nomad test tržišta rada dozvola za sezonski rad

Natrag