Novi Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima  u međunarodnoj plovidbi (2021. - 2022.)

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum i Sindikat pomoraca Hrvatske zaključili su 30. prosinca 2020.  Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2021. – 2022.) koji je objavljen u Nar. nov., br. 6/21. Ugovorne strane su Kolektivni ugovor zaključile radi promicanja i održavanja socijalnog dijaloga i skladnih odnosa između stranaka potpisnica koji se temelji na obostranom uvažavanju interesa i prava, kojim su uredile međusobna prava i obveze za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2022.

Kolektivni ugovor se primjenjuje na:

  • pomorce državljane Republike Hrvatske koji imaju boravište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji plove na brodovima u međunarodnoj plovidbi upisanim u hrvatski ili neki drugi upisnik brodova i
  • pomorce državljane ostalih država članica Europske unije vodeći računa o primjeni odredaba Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Kolektivnim ugovorom se uređuje zaposlenje, poslovi koje ne obavljaju članovi posade broda, naknada za posebno mjerljive radove, ukrcanje i trajanje ukrcanja, radno vrijeme, prekovremeni rad, blagdani, razdoblje ukrcavanja, plaća, obiteljska doznaka, godišnji odmor, držanje straže, sastav i broj članova posade broda kao i druga pitanja od interesa za ugovorne strane.

Kolektivni ugovor sadrži i sedam Općih dodataka kojima su uređene platne ljestvice, nacionalni blagdani, popis novčanih naknada, visine naknade u postocima za tjelesno oštećenje, ugovor o zaposlenju pomorca, lista miritelja i  lista arbitara.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag