U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/21 objavljen je članak " Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pripada i jedno od temeljnih prava iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19; u nastavku: Zakon), a to je pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona. Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja može ostvariti samo osoba kojoj je utvrđen status osigurane osobe pa tako i jedno od temeljnih prava, pravo na naknadu plaće.

Privremena nesposobnost za rad, za vrijeme koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće, je odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih čl. 39. Zakona zbog kojih je osiguranika spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.

Ako radnik ne radi određeno razdoblje zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu i Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) za to razdoblje  ima pravo na naknadu plaće a ne na plaću jer se plaća isplaćuje samo za rad.

Za razdoblje u kojem osiguranik ne radi zbog korištenja zdravstvene zaštite i drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona ostvaruje pravo na naknadu plaće propisanu Zakonom i izvorom prava koji obvezuje poslodavca za razdoblje kada se ta naknada plaće isplaćuje na teret sredstava poslodavca. Kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava poslodavca propisano je čl. 40. Zakona, a kada na teret sredstava   HZZO-a odnosno Proračuna Republike Hrvatske propisano je čl. 41. Zakona.

Zakon je (čl. 53.) propisao i slučajeve za koje osiguranik nema pravo na naknadu plaće i to od dana nastanka tih slučajeva pa sve do dana njihova prestanka, odnosno prestanka posljedica njima uzrokovanih.

Jedan od razloga zbog kojih osiguranik nema pravo na naknadu plaće je ako za vrijeme privremene nesposobnosti radi, odnosno obavlja poslove osnovom kojih je obvezno zdravstveno osiguran, obavlja ugovorene poslove temeljem ugovora o djelu kao i bilo koje druge poslove (npr. poljoprivredni radovi i sl.)

Više o naknadi plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag