U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Liječnički pregledi u radnim odnosima". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova čl. 24. st. 2. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) je propisano da poslodavac može uputiti radnika na liječnički pregled. Da li će poslodavac radnika uputiti na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova ovisi o svakom poslodavcu.

Za razliku od odredbe čl. 24. st. 2. ZR-a, koja daje diskreciono pravo poslodavcu da ukoliko želi može radnika uputiti na liječnički pregled, ako poslodavac s radnikom sklapa ugovor o radu za obavljanje poslovima s posebnim uvjetima rada u tom slučaju je poslodavac dužan radnika uputiti na prethodni liječnički pregled jer svi radnici koji obavljaju te poslove moraju ispunjavati propisane posebne uvjete za obavljanje tih poslova u skladu sa Zakon o zaštiti na radu 93/14, 127/17, 98/19) i Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (Nar. nov., br. 5/84) kojim su propisani poslovi s posebnim uvjetima rada i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova.

Poslovi s posebnim uvjetima rada su oni poslovi koje radnik može obavljati samo ako, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i posebne uvjete koje mora ispunjavati za obavljanje tih poslova. Posebni uvjeti rada propisani su u odnosu na životnu dob, spol, stručnu sposobnost, zdravstveno, tjelesno i psihičko stanje, kao i  psihofiziološku i psihičku sposobnost. Za obavljanje poslova za koje su propisani posebni uvjeti rada potrebno je prije sklapanja ugovora o radu osobu s kojom se namjerava sklopiti taj ugovor uputiti na prethodni liječnički pregled.

Opširnije o liječničkim pregledima u radnim odnosima pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag