Kretanje cijena novih stanova u Hrvatskoj od 2016. do 2021.

U 2016. godini započinje oporavak gospodarstva u Hrvatskoj, a time i rast cijena stambenih nekretnina i novosagrađenih stanova. Od 2016. do 2020. cijene prodanih novih stanova porasle su u Hrvatskoj za 26,8%, pri tome u Zagrebu za 34,2% i u ostalim naseljima Hrvatske za 16,9%. U 2020. godini prodano je 3.140 novih stanova preko trgovačkih društava i drugih pravnih osoba po prosječnoj cijeni od 12.869 kn, što je više za 16,7% nego u 2016. Najveći pad broja stanova zabilježen je kod POS stanova sa 807 stanova u 2016. na samo 82 stana u 2020. Istodobno je i cijena tih stanova u istom razdoblju manja za 1,3% i iznosi 7.703 kn, što je manje za 39,5% od prosječne cijene Hrvatske prodanih stanova u 2020.

Tablica 1. Prosječne cijene prodanih novih stanova po 1m2 u kn u RH

Tablica 2. Stope promjena prosječnih cijena prodanih novih stanova u RH po 1 m2 u %

U Tablicama 1. i 2. prezentirani su podaci o prodajnim cijenama novih stanova od 2016. do prvog polugodišta 2021. U promatranom razdoblju najveći rast cijena novih stanova zabilježen je u 2019. od 7,6%, pri čemu u Zagrebu za 0,7%, a u ostalim naseljima za 13,8%. Značajan rast cijena novih stanova zabilježen je i u 2017. - za 7,0% i to u Zagrebu za čak 15,8%, a u ostalim naseljima Hrvatske za 1,0%.

U prvom polugodištu 2021. prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a, iznosila je 13.550 kn. Ta cijena veća je za 5,8% u odnosu na drugo polugodište 2020. i to za 4,7% u odnosu na prvo polugodište 2020.

Prosječna cijena 1 m2 stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u prvom polugodištu 2021. iznosila je 7.499 kn. U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po 1 m2 svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 13.385 kn.

Tablica 3.  Broj i površina novih prodanih stanova i struktura cijene u RH u prvom polugodištu 2021.

Iz prezentiranih podataka vidljivo je da struktura jednog metra kvadratnog prodanog stana pokazuje da na troškove građevinskog zemljišta u RH u prvom polugodištu 2021. otpada 15,8%, na troškove građenja i dobit izvođača - 60,0% i na ostale troškove - 4,8%. Struktura troškova u Gradu Zagrebu, ostalim naseljima i u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama pokazuje slične tendencije, osim POS-a. U POS-u troškovi građevinskog zemljišta su veći u Gradu Zagrebu i iznose 17,4%, potom u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama 73,5% i ostali troškovi su manji I iznose 9,1% .

Cijena 1 m2 prodanog stana obuhvaća: troškove građevinskog zemljišta (pribavljanje zemljišta te ev. troškove raseljavanja stanara iz postojećih stambenih zgrada ako nije kupljeno prazno zemljište); troškove građenja (rušenje postojećih građevina, čišćenje gradilišta, zemljane radove, podizanje zgrada, podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija, instalacijske i završne radove na zgradi i stanovima) te dobit izvođača radova; ostale troškove (pribavljanje odobrenja za građenje, projektiranje, premjeravanje zemljišta, stručni nadzor, različite pristojbe i poreze, osiguranja, kamate na kredit, PDV, troškove i dobit poslovnog subjekta koji je naručio gradnju radi daljnje prodaje na tržištu).

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

 

Natrag