U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Izvještaj o novčanim tokovima za 2020.". Autor članka je Domagoj Zaloker

Izvještaj o novčanim tokovima za potrebe javne objave obvezno sastavljaju srednji i veliki poduzetnici. On pruža informaciju o tome na koji način društvo stvara i koristi novac i novčane ekvivalente, što je od iznimnog značaja za korisnike financijskih izvještaja. Struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima za 2020. nije se mijenjala u odnosu na izvještaj koji se sastavljao za 2019. Iz izvještaja o novčanim tokovima korisnici financijskih izvještaja se informiraju o tome kako društvo stječe te koristi novac, što pomaže kod razumijevanja poslovne uspješnosti različitih društava budući da se eliminiraju učinci različitih računovodstvenih postupaka za iste transakcije i poslovne događaje. To znači da će izvještaj o novčanim tokovima, bez obzira na primijenjene računovodstvene politike, uvijek prikazivati iste promete i stanja odnosno priljeve i odljeve koji su se doista i dogodili. Društvo treba prezentirati novčane tokove od poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti. Klasificiranje prema aktivnostima pruža informacije koje korisnicima omogućavaju procijeniti utjecaj tih aktivnosti na financijski položaj poduzeća te iznose njegova novca i novčanih ekvivalenata. Obveznici mogu sastaviti izvještaj o novčanim tokovima koristeći direktnu metodu, prema kojoj se objavljuju glavne skupine bruto novčanih primitaka i bruto novčanih izdataka, ili indirektnu metodu, prema kojoj se dobit ili gubitak usklađuje za učinke transakcija nenovčane prirode, sva razgraničenja ili obračunske iznose proteklih ili budućih poslovnih novčanih primitaka ili isplata te za pozicije prihoda ili rashod

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: računovodstvo financije izvještaj financijski godišnji izvještaji veliki srednji poduzetnici novčani tok tokovi tijek direktna indirektna metoda poslovne financijske investicijske aktivnosti gfi HSFI MRS MSFI

Natrag