Izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu

Dana 26. lipnja 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov. br. 70/21) kojim je, pored ostalog:

  • ukinuta odredba članka 38.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 42/20) kojom je za turističke agencije - organizatore putovanja u paket-aranžmanima uveden moratorij za povrat putnicima uplaćenih sredstava za putovanja u paket aranžmanima koji  su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., a nisu zbog nastupa i trajanja posebnih okolnosti (epidemije bolesti COVID-19)  sve do isteka 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, tako da putnik kojemu je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu temeljem članka 38.a., a isti do sada nije iskoristio za zamjensko putovanja niti to želi, ima pravo na raskid ugovora i pravo na povrat svih izvršenih plaćanja i to najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja pisane izjave o raskidu ugovora;
  • propisano da turistički vodiči iz drugih država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije mogu na privremenoj i povremenoj osnovi pružati usluge turističkog vodiča na ili u zaštićenim cjelinama za koje imaju položen poseban dio stručnog ispita bez obveze polaganja općeg dijela stručnog ispita za turističke vodiče, kao i da se posebni dio stručnog dijela ispita za turističke vodiče više neće polagati posebno po svakoj županiji i Gradu Zagrebu već po regijama;
  • za pružatelje usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car) propisana obveza da prije početka pružanja usluga dostave Ministarstvu turizma i sporta obavijest o početku pružanja usluga sa propisanim podacima te detaljno propisan sadržaj ugovora o najmu vozila kojeg pružatelj rent-a-car usluge mora sklopiti s putnikom kao i obveza vođenja evidencije o sklopljenim ugovorima putem Središnjeg registra Ministarstva turizma i sporta;
  • definirano da se pod pojmom "internetska platforma" smatra davatelj usluga informacijskog društva odnosno pravna ili fizička osoba koja uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika.

O svemu tome i drugim novelama Zakona o pružanju usluga u turizmu detaljno ćemo pisati u TEB-ovom časopisu FIP br. 8/21.

Darko Marečić, dipl. iur.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag