Izmjene Ovršnog zakona – smanjenje troškova postupka - zaštita  dostojanstva dužnika

Posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20) u hrvatski ovršni sustav uvedeno je načelo opomene, bolje reći nakon osam godina to se načelo u dužničkim odnosima između trgovca i potrošača  (ovrhovoditelja i  ovršenika) ponovo uvodi.

A kako je sve počelo? Zašto se opomena nije koristila u ovršnom postupku  u odnosima trgovac - potrošač, pa su se umjesto opomene odmah izdavala  rješenja o ovrsi i u svezi s time povećavali troškovi ovršnog postupka? Dug od, npr., 200,00 kn je prouzročio troškove do 1.000,00 kn, po tadašnjim tarifama sudionika u postupku. O tome smo pisali u uvodniku u TEB-ovom  časopisu još 2013. (Potrošači na vjetrometini, FIP br. 2/13.).

Još od srpnja 2012., od donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, vjerovnik/njegov zastupnik više nije mogao od dužnika potrošača naplatiti trošak opomene da dospjeli dug plati. Kada je donesena ta odredba zakona, ovrhovoditelji/njihovi zastupnici koji nisu mogli naplaćivati troškove opomene odmah su se, u slučaju dospjelog duga odlučivali na podnošenje prijedloga rješenja o ovrsi u kojem slučaju su se troškovi postupka višestruko povećavali za dužnika. Dužnici s relativno malim primanjima su tako odmah u slučaju npr. izdavanja više pojedinačnih ovrha na manje svote za razne tzv. režijske troškove došli u situaciju da budu trajno ovršeni. Opomena se tada pokazala učinkovitom jer je nakon toga između 50 do 80% dužnika nakon primitka opomene svoj dug i platilo. Protiv mnogih dužnika je, osim toga, pokrenuta ovrha a da za nju nisu niti znali, zbog postupka koji je tada vrijedio.

U spomenutom uvodniku uz TEB-ov časopis (2/13) pisali smo tada slijedeće:

Zato nam se čini da je zakonodavac  propustio, kada je rekao A reći i B. Kada je propisao da se potrošaču ne mogu zaračunati troškovi opomene, za očekivati je bilo da će trgovačka društva odmah ići na ovrhe. Trebalo je zbog toga Ovršnim zakonom ili Zakonom o zaštiti potrošača propisati da se prije pokretanja ovrhe potrošača mora opomenuti da nije platio dug koji mu je dospio.“ Prije 8 godina predvidjeli smo da će se morati dogoditi promjene zbog stalne kritike  javnosti i nezadovoljstva ovršenika od kada je mijenjana regulativa pa se opomena u postupku zaobilazila a troškovi postupka kumulirali. Neki su trgovci vjerovnici  svojim internim aktima propisali da se  prije poduzimanja ovrhe dužnika najprije opominje za nastali dospjeli dug. Oni to mogu i dalje nastaviti nakon što budu prihvaćene ove izmjene.

Tijekom proteklih godina Ovršni zakon je više puta bio mijenjan i dopunjavan. Prijedlog iz ovih izmjena i dopuna da se dužnika opomene prije donošenja  rješenja o ovrsi, da se zaustave daljnji troškovi ovršnog postupka, Vlada je predstavila kao novost u postupku da se zaštiti  dostojanstvo dužnika. Prijedlogom izmjena i dopuna zakona smanjuju se troškovi ovršnog postupka općenito, a najveća je prednost što se protiv dužnika neće moći više pokrenuti ovrha prije nego što bude o tome opomenut.

Vlada je povodom novoga Prijedloga zakona prezentirala novi sustav određivanja i provedbe ovrhe (izvor: 166. sjednica Vlade – prezentacijski materijal za Ovršni zakon koji je trebao stupiti na snagu ali se od njega odustalo i išlo se u ove izmjene i dopune zakona, ali u kojima je ovaj sustav preuzet iz Prijedloga Ovršnog zakona od kojeg se „zasad“ odustalo).

Ovim izmjenama Ovršnog zakona, problem ovršenih dužnika neće se riješiti samo time što se on mora obavijestiti o dugu. Na broj ovršenih i blokiranih dužnika utječu i drugi čimbenici, od osobnog odnosa prema dugu (87% blokiranih tražbina manje je od 5.000,00 kuna) do stanja u gospodarstvu države. U ovom dijelu koliko se ovršnim postupkom može utjecati na to, učinjen je napredak, iako sa znatnom zadrškom u odnosu kada se problem pojavio. Prema prijedlogu Vlade troškovi postupka će se donijeti.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

Natrag