U Nar. nov., br. 10/21 od 5. veljače 2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, koji je stupio na snagu 6. veljače 2021.

Ovim izmjenama i dopunama Zakona:

  • proširuje se primjena Zakona za područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije uslijed čega se i mijenja ime samog propisa u Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije;
  • Zakonom se obuhvaćaju i štete nastale od potresa 28. i 29. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačkomoslavačke i Karlovačke županije;
  • propisuje se način financiranja obnove na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije;
  • proširuje se nadležnost Fonda za obnovu i na Sisačko-moslavačku županiju i Karlovačku županiju;
  • propisuje se nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje da provodi obnovu obiteljskih kuća, te uklanjanje i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća za područja u kojima je proglašena katastrofa;
  • propisuje se dodatni model privremenog stambenog zbrinjavanja pomoću pokretnih, privremenih i montažnih objekata;
  • uređuje se djelotvorniji i brži način uklanjanja uništenih obiteljskih kuća i drugih uništenih zgrada čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi;
  • svrsishodno se uređuje da će se pravila i mjere iz ovoga Zakona primijeniti i na sva područja koja bi kasnije bila pogođena potresom, a nisu izravno navedena kroz zakonske odredbe i sam naziv Zakona;
  • nomotehnički se dorađuje Zakon.
Natrag