U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja". Autorica članka je Gordana Lončar

O predloženim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koje su u prvom čitanju Hrvatskog sabora prihvaćene dana 25.11.2020. detaljno smo pisali u FIP-u 12/20. Stoga u ovom članku autorica daje sažeti pregled istih uz dopunu s razlikama u odnosu na Prijedlog zakona.

Izmjene Zakona, s primjenom od 1.1.2021., objavljene su u Nar. nov., br. 138/20, a odnose se na: smanjenje poreznih stopa s 24% na 20%, 36% na 30% te s 12% na 10%; d 1. siječnja 2021., pri izračunu predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2021. (na temelju prijave poreza na dohodak za 2020.) primjenjuju se smanjene porezne stope; nacionalna naknada za starije osobe smatra se neoporezivim primitkom; trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima, a u interesu je obavljanja njegove djelatnosti, od 1. siječnja 2021. se ne smatra oporezivim primitkom radnika; pravo na neoporezivu isplatu za rad preko ovlaštenih posrednika do propisanog godišnjeg iznosa propisano je i za izvanredne studente; ako javni bilježnik ovjeri potpis poreznog obveznika na ugovoru o najmu nekretnina ili pokretnina odnosno ako takvu ispravu sastavi u obliku javnobilježničkog akta, javni bilježnik je obvezan najkasnije u roku 30 dana jedan primjerak te isprave dostaviti elektroničkim putem ispostavi nadležne Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a dostavom iste smatra se da je izvršena prijava poreznog obveznika (najmodavca/zakupodavca) u registar poreznih obveznik.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: izmjena Zakona o porezu na dohodak nove stope poreza na dohodak što je novo od 1.1.2021. javni bilježnik prijava dohotka od najma izvanredni studenti dohodak od kapitala dividende udjeli u dobiti 

Natrag