U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Izmjene financijskih izvještaja za Hanfu". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan.

U Nar. nov. br., 27/21 od 17. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, koji stupa na snagu dana 25. ožujka 2021.

Tim izmjenama i dopunama propisani su novi obrasci bilance, računa dobiti i gubitka (s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti), izvještaja o novčanim tokovima (direktna metoda) i izvještaja o promjenama kapitala. Također, propisan je i novi obvezan sadržaj bilješki uz polugodišnje i tromjesečne financijske izvještaje izdavatelja.

Prve ispodgodišnje izvještaje u skladu s odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hanfi izdavatelji su obvezni sastaviti i dostaviti za izvještajno razdoblje koje počinje od 1. 1. 2021. godine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag