U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/21 objavljen je članak "Financijsko upravljanje i kontrole i samoprocjena za 2020.". Autorica članka je Nikolina Bičanić

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija  načelno je uređen sustav financijskog poslovanja neprofitnih organizacija, a propisana je i obveza obavljanja samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za neprofitne organizacije koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva. Rok za obavljanje samoprocjene za 2020. godinu je 1. travanj 2021. Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola. Obvezu samoprocjene putem navedenoga Upitnika nemaju one neprofitne organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više JLP(R)S, budući da su te neprofitne organizacije obveznice davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. Zakonski zastupnik ima obvezu o provedenoj samoprocjeni izvijestiti najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, što najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, prima na znanje.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag