U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2020. godinu". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Obveznici vođenja proračunskog računovodstva godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu sastavljat će i predavati prema odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15 – 126/19).

Za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) rok predaje godišnjih financijskih izvještaja je 1. veljače 2021., za JLP(R)S-e i izvanproračunske korisnike 15. veljače 2021., a za konsolidirane financijske izvještaje 1. ožujka 2021.

Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. bit će dostupna na internetskim stranicama Ministarstva financija  (i www.teb.hr – Proračunski korisnici).

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: godišnji financijski izvještaji proračunsko računovodstvo Bilanca Izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza Izvještaj o obvezama decentralizirani korisnici godišnja okružnica priznavanje prihoda priznavanje rashoda

Natrag