U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak " Faktoring - računovodstveni i porezni tretman". Autorica članka je mr. sc. Silvija Pretnar Abičić.

Faktoring je oblik kratkoročnog financiranja, koji se temelji  na prodaji kratkoročnih potraživanja specijaliziranoj instituciji prije njihovog dospijeća, a za usluge faktoringa korisnik plaća određene naknade i kamate. O značajkama faktoringa, te računovodstvenom i poreznom tretmanu faktoring poslova potanje pročitajte u članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag