U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/21 objavljen je članak "Evidentiranje pomoći i donacija u sustavu proračuna uslijed potresa i pandemije". Autor članka je Nikolina Bičanić.

Kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika česti su prijenosi nefinancijske imovine (opreme, zaštitne opreme i sl.), ali i novčani prijenosi sredstava – primljene i dane donacije i pomoći, osobito od početka pandemije SARS-CoV-2 virusa i potresa. Od tada postoje i dvojbe oko knjigovodstvenog evidentiranja takvih prijenosa, no u okružnici Ministarstva financija od 1. travnja 2021. dane su upute za njihovo knjigovodstveno evidentiranje. Neka pitanja još su uvijek ostala otvorena i u članku se daju neka rješenja za postupanja.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag