U Nar. nov., br. 85 od 28.7.2021. objavljen je Dodatak Kolektivnom ugovoru za Hrvatsku elektroprivredu.

Stranke ovog Dodatka su suglasne da su dana 30. listopada 2019. godine zaključile Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu (Bilten broj 468 od 5. studenoga 2019. godine) koji se, u skladu s čl. 147. istog, primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2021. godine. Međutim, zbog složene društveno-ekonomske situacije, izazvane epidemijom koronavirusa, stranke suglasno žele u cijelosti produžiti njegovu primjenu do 31. prosinca 2023. godine uz određivanje najniže vrijednosti boda za 2022. i 2023. godinu, radi čega pristupaju potpisivanju ovog Dodatka. Slijedom ovog Dodatka, Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu sklopljen je na određeno vrijeme do 31. prosinca 2023. godine, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Natrag