Značajan pad prometa trgovine na malo u Hrvatskoj i u zemljama EU-a zbog bolesti COVID-19

Nakon kontinuiranog rasta realnog prometa od trgovine na malo u Hrvatskoj na godišnjoj razini od rujna 2014., ukupan realni promet u trgovini na malo u ožujku 2020. u odnosu na veljaču pao je za 11,7% na mjesečnoj i 7,0% na godišnjoj razini.

 Takav trend kretanja prometa od trgovine na malo u posljednjih šest godina korelirao je s trendom ukupne gospodarske aktivnosti, kako u zemljama EU, tako i u Hrvatskoj. Najveći utjecaj na rast prometa u trgovini na malo u Hrvatskoj u posljednjim godinama bile su rekordne turističke sezone, realno povećanje neto plaća te niže cijene. Međutim, 19. ožujka 2020., godine uslijed pandemije bolesti COVID-19 donesene su određene epidemiološke mjere čija se primjena odrazila na pad u trgovini na malo kod većine grupa proizvoda.

Od toga je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) pao za 26,7%, a promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima za 1,4%. Posebno valja istaknuti da je to najveći pad realnog prometa u trgovini na malo na godišnjoj razini u posljednjih deset godina, od siječnja 2010. U ožujku 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, prema izvornim indeksima, porast prometa ostvarile su nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama te ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi na koje otpada 54,7% ukupnog prometa, dok su ostale trgovačke struke, na koje otpada 45,3%, ostvarile pad prometa te je ukupan izvorni promet od trgovine na malo nominalno pao za 6,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Najveći pad nominalnog prometa u ožujku 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine ostvarile su: motorna goriva i maziva, od 20,1% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 3,0%, te audio i videooprema, željezna roba, boje i staklo, električni aparati za kućanstvo, namještaj i drugi proizvodi za kućanstvo, s padom prometa od 28,6%.

I u travnju 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, prema izvornim indeksima, porast prometa zabilježila je samo trgovina na malo internetom ili preko pošte, i to za 19,8%, a u odnosu na ožujak porast je dosegao čak 48,9%, dok su sve ostale trgovačke struke zabilježile pad prometa. Ukupan izvorni promet od trgovine na malo nominalno je pao za 26,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

 

Najveći doprinos padu nominalnog prometa u travnju 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, prema izvornim indeksima, ostvarile su sljedeće trgovačke struke: motorna goriva i maziva, s padom prometa od 39,4% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 5,8%, audio i video oprema, željezna roba, boje i staklo, električni aparati za kućanstvo, namještaj i drugi proizvodi za kućanstvo, s padom prometa od 45,0% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 3,0% te računalna oprema, knjige i novine, igre i igračke, cvijeće i sadnice, satovi i nakit i ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, s padom prometa od 38,6% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 2,0%.

 U prva četiri mjeseca 2020. godine realni promet pao za 5,3% i nominalno za 4,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je još u prva tri mjeseca u odnosu na isto lanjsko razdoblje taj promet bio realno veći za 2,6% i nominalno za 3,8%.

Tablica 1. Nominalni indeksi prometa od trgovine na malo po trgovačkim strukama

Trend pozitivnog rasta gospodarske aktivnosti, a time i prometa u trgovini na malo na razini EU započeo je krajem 2013. te se nastavlja tijekom cijelog razdoblja sve do veljače 2020. Tijekom ožujka ove godine, zbog bolesti COVID-19. zabilježen je pad prometa u trgovini na malo u zemljama EU-a i zemljama eurozone, na mjesečnoj i na godišnjoj razini. U odnosu na ožujak ove godine prema veljači, pad prometa u trgovini na malo u zemljama EU-a manji je za 10,1% i u zemljama euro zone za 11,7%, također i u odnosu na ožujak prošle godine u zemljama EU-a za 7,6% i zemljama euro zone za 8,8%.

Trend pada prometa u trgovini na malo u travnju ove godine nastavlja se bilježiti te je ostvaren dvoznamentasti pad u zemljama EU-a i zemljama euro zone. U travnju ove godine u odnosu na ožujak, pad prometa u trgovini na malo u zemljama EU-a iznosi 11,1% i u zemljama eurozone 11,7%. Također i u odnosu na travanj prošle godine u zemljama EU-a za 18,0% i u zemljama Eurozone za 19,6%. Na takav trend utjecali su pad prometa motornih goriva i maziva za 42,6% i neprehrambenih proizvoda za 29,7%. Osim toga, rast prometa imaju samo hrana, piće i duhan za 1,4% u odnosu na travanj prošle godine.

U travnju ove godine u odnosu na ožujak, najveći pad prometa u trgovini na malo imale su: Rumunjska 22,3%, Irska 21,9%, Hrvatska 20,6%, Francuska 20,0%, Španjolska 19,4%.

Istodobno, najmanji pad prometa imaju: Njemačka (-5,3%), Nizozemska (-5,7%), Austrija (-6,1%), Poljska (-7,7%) i Slovenija (-8,8%).

U travnju ove godine u odnosu na prošlogodišnji travanj, najveći pad prometa u trgovini na malo imale su: Francuska (-31,1%), Španjolska (-29,8%), Malta (-24,8%), Luksemburg (-24,7%) Hrvatska (-24,0%) i Slovenija (-22,6%). Istodobno, najmanji pad prometa imale su: Finska (-0,5%), Danska (-3,2%), Švedska (-3,4%), Nizozemska (-5,8%)  i Njemačka (-6,2%).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag