U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit koji stupa na snagu 20.3.2020.

Zakonom se propisuje isključivanje iz porezne osnovice prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima, te da iznos potpore primljene radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima koje su za porezne svrhe propisane OPZ-om ne utječe na pragove utvrđene za primjenu snižene porezne stope, obveze plaćanja poreza na dobit za fizičke osobe, utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu ili u paušalnom iznosu.

Natrag