U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 8.4.2020.

Zakonom je između ostalog propisano:

- da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ministar financija pravilnikom može propisati:

  1. rok za objavu zasebnog nefinancijskog izvješća poduzetnika iz čl. 21.a st. 8. toč. b) i konsolidiranog nefinancijskog izvješća poduzetnika iz čl. 24.a st. 8. toč. b)
  2. rok za dostavljanje Financijskoj agenciji radi javne objave godišnjeg izvješća iz čl. 30. st. 2. toč. 1. Zakona s pripadajućim revizorskim izvješćem, odnosno godišnjih financijskih izvještaja iz čl. 30. st. 3. toč. 1. Zakona s pripadajućim revizorskim izvješćem
  3. rok za dostavljanje Financijskoj agenciji radi javne objave konsolidiranog godišnjeg izvješća iz čl. 30. st. 2. toč. 2. Zakona, odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz čl. 30. st. 3. toč. 2. Zakona zajedno s pripadajućim revizorskim izvješćem
  4. rok za predaju izjave o neaktivnosti iz čl. 30. st. 9. Zakona
  5. rok za predaju izvještaja iz čl. 32. st. 1. i 2. Zakona
  6. rokove za prijavu obveze konsolidacije iz čl. 34. st. 9. Zakona

- donošenje pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Danom stupanja na snagu Zakona prestaje važiti Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 1/16).

Natrag