U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi koji stupa na snagu 20.3.2020.

Ovim Zakonom ovlašćuje se ministar nadležan za turizam da pravilnikom, u uvjetima posebnih okolnosti, propiše odgodu ili oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za obveznike plaćanja turističke pristojbe.

Natrag