U Nar. nov., br. 47 od 17.4.2020. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima  koji je stupio na snagu 18. travnja 2020.

Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima uređuje se provedba ovrhe na novčanim sredstvima, uključujući vođenje Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje, postupanje u slučaju nedostatka novčanih sredstava ovršenika za provedbu ovrhe, postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade njegova računa, davanje, čuvanje i pohrana podataka, naknade, vođenje Jedinstvenog registra računa te nadzor nad provedbom Zakona.

Zakonom o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima propisane su mjere kojima se nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti. Posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. U posebnim okolnostima koje trenutno postoje u Republici Hrvatskoj do kojih je došlo uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 nastoji se smanjiti šteta u gospodarskom poslovanju. 

Isto tako, unatoč činjenici da prema postojećim propisima ovršenici imaju pravo na izuzeće dijela primanja po posebnim propisima, dopunama zakona omogućava se privremeni zastoj svih ovrha na novčanim sredstvima po računu fizičkih osoba, čime će se fizičkim osobama omogućiti raspolaganje svim primanjima koja primaju na račune u bankama, kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti koje znatno utječe na njihovu financijsku situaciju.

Također, ovim dopunama zakona regulira se i zastoj tijeka zatezne kamate za vrijeme trajanja posebnih okolnosti te one ne teku za vrijeme dok traju posebne okolnosti.

Natrag