U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu koji stupa na snagu 20.3.2020.

Ovim Zakonom propisuje se da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, predstavničko tijelo JLS može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti. Osim toga, slučaju nastupanja posebnih okolnosti predstavničko tijelo JLS može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i čl. 92. Zakona.

Natrag