U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 8.4.2020.

Zakonom je između ostalog propisano:

- porezni obveznik koji je za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaća bit će za sufinancirane netoplaće oslobođen obveze plaćanja javnih davanja,

- ako je zbog posebnih okolnosti poreznom obvezniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan, može ga se u cijelosti ili djelomično osloboditi podmirivanja poreznih obveza,

- za vrijeme trajanja posebnih okolnosti mogu se na drugačiji način propisati rokovi, plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu te kod donacija, provedba mjera prisilne naplate, visina kamata te postupovne odredbe nego što je propisano ovim Zakonom ili posebnim poreznim propisima,

- za korisnika mjera za kojeg se naknadno utvrdi da je ostvario prava za sebe ili druge osobe dostavom netočnih ili lažnih podataka primijenit će se odredbe o odgovornosti propisane zakonom, a mjera i njezini učinci će se poništiti,

- da se ovlašćuje ministar financija uskladiti Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 i 35/20) s odredbama Zakona u roku od osam dana od dana njegova stupanja na snagu.

Natrag