U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je  Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu 20.3.2020.

Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16 - 121/19) kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnicima koji mogu doći u poteškoće koje su posljedica pandemije korona virusa, ali i nastupa drugih posebnih okolnosti, a koje zahtijevaju brzu reakciju kako bi se smanjila nastala šteta u gospodarskom poslovanju.

Natrag