U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 8.4.2020.

Zakonom je između ostalog propisano:

- iznimno, u slučaju i za vrijeme trajanja više sile i izvanrednih okolnosti, a koje su definirane Uredbom (EU) br. 1306/2013, Ministarstvo može donijeti posebnu odluku o produljenju roka iz st. 3. čl. 144.

- u slučaju i za vrijeme trajanja više sile i izvanrednih okolnosti, a koje su definirane Uredbom (EU) br. 1306/2013, Ministarstvo može donijeti posebnu odluku o načinu provođenja postupaka iz st. 3. čl. 145.

- u slučaju i za vrijeme trajanja više sile i izvanrednih okolnosti, a koje su definirane Uredbom (EU) br. 1306/2013, korisnik može Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za plaćanje duga na rate s osnove mjera poljoprivredne politike i nakon isteka roka za povrat sredstava određenog odlukom o povratu sredstava, pod uvjetom da zadnja rata ima dospijeće najkasnije tri godine od roka za povrat duga propisanog odlukom o povratu duga.

Natrag