Ovim se Zakonom utvrđuje pravna osnova za isplatu sredstava na ime beskamatnog zajma JLiP(R)S, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, odnosno do visine izvršenog povrata poreza na dohodak, a uslijed primjene mjera za pomoć gospodarstvu zbog epidemije novog koronavirusa. Uz to utvrđuje se mogućnost preraspodjele sredstava bez ograničenja u slučaju da je potrebno osigurati sredstva za saniranje posljedica epidemije koronavirusa. U tim će se okolnostima moći izvršiti preraspodjele sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika na postojećim, kao i na naknadno utvrđenim proračunskim stavkama, aktivnostima i projektima za koja se sredstva osiguravaju.

Natrag