Vaučeri za neizvršene ugovore o putovanju

Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, Zakon o pružanju usluga u turizmu dopunjen je odredbama kojima se uređuje pravo putnika na raskid ugovora i izdavanje vaučera za neizvršena putovanju u paket-aranžmanu koja su se trebala izvršiti nakon 1. ožujka 2020.
Prema čl. 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 42/20; u nastavku: Zakon), za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, a turističke agencije i drugi organizatori putovanja koji sukladno odredbama Zakona mogu organizirati putovanja u paket-aranžmanu (pravne i fizičke osobe registrirane za pružanje usluga nautičkog turizma, pružatelji usluga zdravstvenog turizma, javne ustanove koje sukladno Zakonu organiziraju putovanje u paket-aranžmanima i dr.) za iste putnicima izdaju vaučer.

Ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti.
Vaučer izdan za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu pokriven je već ugovorenom jamčevinom za slučaj nesolventnosti.
Način korištenja vaučera propisuje se Pravilnikom o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu (Nar. nov., br. 60/20).

Izdavanje vaučera

Organizator putovanja mora izdati vaučer u roku od 14 dana od podnošenja zahtjeva putnika za povrat uplaćenih sredstava za neizvršen ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, a najkasnije u roku od 90 dana od dana u kojem je putovanje trebalo započeti.

Vrijednost vaučera mora biti najmanje jednakovrijedna uplaćenom iznosu za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, a prema evidenciji organizatora putovanja na dan izdavanja vaučera. Ako je cijena paket-aranžmana uplaćena samo djelomično, vaučer se izdaje u vrijednosti uplaćenog dijela cijene.

Vaučer se mora izdati na trajnom nosaču podataka te sadržavati:

 1. naznaku »Vaučer izdan zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19«
 2. broj vaučera
 3. datum izdavanja vaučera
 4. naznaku vrijednosti vaučera
 5. krajnji rok do kojeg vaučer vrijedi
 6. podatke o putniku
 7. podatke o organizatoru
 8. podatke o prodavatelju (ako ima)
 9. podatke o neizvršenom ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu (broj ugovora, prodavatelj, datum i dr.)
 10. podatke o jamčevini iz čl. 50. st. 5. Zakona
 11. naznaku »Za izdavanje vaučera ili povrat sredstava organizator nema pravo na naplatu dodatnih troškova ili naknade«
 12. naznaku »Ukoliko se vaučer ne zamijeni za zamjensko putovanje u paket aranžmanu, izlet ili drugu uslugu, putnik ima pravo na povrat uplaćenih sredstava u punom iznosu«.

Vaučer mora vrijediti najmanje godinu dana od dana izdavanja, u kojem roku putnik može dogovoriti zamjensko putovanje, izlet ili drugu uslugu, i može ga koristiti za plaćanje svih novih rezervacija čak i ako se plaćanje ili usluga izvršava nakon datuma isteka valjanosti vaučera, a ugovorena je prije isteka roka valjanosti vaučera.

Zamjensko putovanje u paket-aranžmanu, izlet ili druga usluga mora se započeti najkasnije do kraja kalendarske godine koja slijedi nakon prestanka posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19.

Način korištenja vaučera

Organizator se mora pobrinuti da vaučer putniku omogući rezervaciju ugovora o putovanju u paket-aranžmanu s istom vrstom usluga ili jednakovrijedne kvalitete kao otkazani paket-aranžman.

Vaučer se može iskoristiti za sklapanje ugovora o zamjenskom putovanju u paket-aranžmanu jednake, veće ili niže vrijednosti i/ili kvalitete, izlet ili drugu uslugu putovanja, po dogovoru s putnikom. Ako je temeljem vaučera ugovoreno zamjensko putovanje u paket-aranžmanu, izlet ili druga usluga putovanja niže kvalitete ili cijene od iznosa vaučera, putnik ima pravo na povrat razlike cijene.

Putnik može pravo korištenja vaučera prenijeti na drugu osobu.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag