U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Uz Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva". Autor članka je Vedran Jelinović.

Donošenjem novog Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (Nar. nov., br. 105/20) omogućena je provedba i puna primjena Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Njime se uređuju uvjeti i način stvaranja, zatim čuvanja i zaštite, obrade, vrednovanja, odabiranja, pretvorbe, korištenja i izlučivanja dokumentarnog gradiva, predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu kao i propisana stručna osposobljenost za obavljanje poslova u upravljanju dokumentarnim gradivom. Posebice je od značaja dio Pravilnika koji se odnosi na pretvorbu fizičkog i analognog gradiva u digitalni oblik te mogućnost uništenja takvog gradiva nakon pretvorbe. Tijela javne vlasti kao i pravne osobe koje su obuhvaćene Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskoga gradiva u nadležnosti arhiva dužne su uskladiti svoje opće akte, kojima se uređuju pitanja od značenja za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom s odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 90 dana od njegova stupanja na snagu (dakle do 3.1.2021.).

 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva arhivski propisi arhiva digitalni oblik arhive upravljanje arhivskim gradivom arhivsko gradivo

Natrag